دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

سالاد


  منوچهر مطیعی تهرانی
سالاد خیر و خوبی و نعمت است به شرطی‌که سس و چاشنی نداشته باشد. اگر در خواب سالاد ببینید که به آن چاشنی و سس زده باشید نشان از غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید مهمان هستید و سالاد در بشقاب خود می‌کشید و به دنبال سس و چاشنی می‌گردید خوب است و گاه بلا و فتنه. پس در مورد سالادی که سس یا چاشنی مثل آب‌لیمو، سرکه، مایونز، فلفل و ادویه دیگر داشته باشد حرف نمی‌زنیم چون دانستیم وجود چاشنی و سس اثر نیک سالاد را در رویا‌ها از بین‌ می‌برد و نعمت و خوشی و خرمی را به غم و اندوه می‌آلاید.حالا اگر سالاد چاشنی و سس نداشته باشد به نسبت مواد تشکیل‌دهنده آن و رنگی که دارد فرق می‌کند و تفاوت‌هائی به وجود می‌آید. سالاد اگر هویج داشته باشد شما زردی آن را در خواب تشخیص دهید خوب نیست چرا که هویج زرد یا زردک اثر نیک سالاد را از بین می‌برد و از بیماری و رنجوری خبر می‌دهد. اگر سالاد، کاهو و تخم‌‌مرغ داشته باشد نیکو خوابی است کاهو خرمی و سر‌سبزی و نشاط است و تخم‌مرغ نعمت و برکت یا نه اگر سالاد در خواب شما گوجه‌فرنگی داشته باشد و شما ترشی گوجه‌فرنگی را بچشید خوب نیست چون شما دچار هیجانی می‌شوید که در نتیجه شما را اندوهگین می‌کندو اگر فقط سرخی گوجه را ببینید و ترشی آن را نچشید خبر از هیجان است. خیار اگر سبزی و طراوت آن محسوس باشد نشاط است و خبر از سبک‌شدن از غم. وجود لوبیا در سالادنیز برکت و نعمت است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت الفسایت عصرایرانسایت زومیتخبرگزاری ایرناخبرگزاری صدا و سیماسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایلناروزنامه توسعه ایرانیسایت همشهری‌آنلاینسایت ارانیکو