دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

لامپ


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده‌ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می‌بندید که جائی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می‌گوید کاری نیک انجام می‌دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می‌رسد. وقتی لامپی روشن شود همه می‌توانند از روشنائی آن بهره‌مند گردند و روشن‌کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب‌ها به (موقوفه) و کار عالم‌المنفعه تعبیر می‌شود. اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می‌کنید از انجام یک کار خیر عمداً باز می‌ایستید یا مانع انجام کار خوب می‌شوید و شاید خست و لئامت نشان می‌دهید. اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می‌شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است و چنانچه خاموش باشد زیان‌کاری نهان تعبیر می‌شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می‌رسانید. اگر در خواب ببینید لامپ‌های بی‌شماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می‌دهید، مانند معلمی. اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر‌می‌خیزد از سرمایه زیاد سود کم می‌برید و در واقع از سود زیان می‌کنید و چنانچه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم‌اهمیت که انتظار سود‌دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می‌گردد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایلناسایت دیدارنیوزسایت آفتاب نیوزروزنامه اعتمادسایت اعتماد آنلاینسایت ارانیکوسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایسنا