چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
مجله ویستا

منم که دل نکنم ساعتی ز مهر تو سرد


منم که دل نکنم ساعتی ز مهر تو سرد    ز یاد تو نبوم فرد اگر بوم ز تو فرد
اگر زمانه ندارد ترا مساعد من    زمانه‌را و تو را کی توان مساعد کرد
جز آنکه قبله کنم صورت خیال ترا    همی گذارم با آب چشم و با رخ زرد
همه دریغ و همه درد من ز تست و ز تو    به باد تو گرم و به باد سرد تو سرد
من آن کسم که مرا عالمی پر از خصمند    همی برآیم با عالمی به جنگ و نبرد
گر از تو عاجزم این حال را چگونه کنم    به پیش خصمان مردم به پیش عشق نه مرد
روان و جانی و مهجور من ز جان و روان    به یک دل اندر زین بیشتر نباشد درد
اگر جهان همه بر فرق من فرود آید    به نیم ذره نیاید به روی من برگرد
دریغم آنکه به فصل بهار و لاله و گل    به یاد روی تو درد و دریغ باید خورد
همچنین مشاهده کنید
 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها
سایت عصرایرانروزنامه آرمانسایر منابعسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه همشهری