دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
مجله ویستا

کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت


کیست آن لعبت خندان که پری وار برفت    که قرار از دل دیوانه به یک بار برفت
باد بوی گل رویش به گلستان آورد    آب گلزار بشد رونق عطار برفت
صورت یوسف نادیده صفت می‌کردیم    چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت
بعد از این عیب و ملامت نکنم مستان را    که مرا در حق این طایفه انکار برفت
در سرم بود که هرگز ندهم دل به خیال    به سرت کز سر من آن همه پندار برفت
آخر این مور میان بسته افتان خیزان    چه خطا داشت که سرکوفته چون مار برفت
به خرابات چه حاجت که یکی مست شود    که به دیدار تو عقل از سر هشیار برفت
به نماز آمده محراب دو ابروی تو دید    دلش از دست ببردند و به زنار برفت
پیش تو مردن از آن به که پس از من گویند    نه به صدق آمده بود این که به آزار برفت
تو نه مرد گل بستان امیدی سعدی    که به پهلو نتوانی به سر خار برفت

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت الفروزنامه آرمان ملیروزنامه آفتاب یزدسایت زومیتسایت 55 آنلاین