دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

جانا اگر به جانت بیابم گران نباشی


جانا اگر به جانت بیابم گران نباشی    جانم مباد اگر به عزیزی چو جان نباشی
هان تا قیاس کار خود از دیگران نگیری    کار تو دیگرست تو چون دیگران نباشی
عشقت به دل خریدم و حقا که سود کردم    جانم به غم بخر که تو هم بر زیان نباشی
چون من شمار هیچ بد و نیک برنگیرم    از کارهای خویش که تو در میان نباشی
ای در میان کار کشیده به یک رهم را    واجب چنان کند که چنین بر کران نباشی
جز هجر تو به گرد جهان داستان نباشد    با دوستان به وصل چو همداستان نباشی
گویی که جز به جان و جان یار کس نباشم    جانا به هرچه باشی جز رایگان نباشی
بخرید انوریت به جان و جهان به شرطی    کز وی نهان و دور چو جان و جهان نباشی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

سایت زومیتسایت عصرایرانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوز