یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 16 May, 2021
مجله ویستا

قمری


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن قمری در خواب بد نیست اما صدایش را خوب ندانسته‌اند. قمری انسان غریب و مستمندی است که سر راه شما قرار می‌گیرد یا با او برخورد خواهید داشت. اگر دیدید قمری در خانه شما لانه کرده کسی از شما پناه می‌خواهد و کمک می‌طلبد. او هر کسی که هست زن یا مرد اهل آن دیار نیست و از سرزمینی دیگر آمده مانند جنگ‌زدگان، آوارگان، فراریان یا کسانی که از ترس بیماری همه‌گیر خانه و زندگی‌شان را رها می‌کنند. اگر دیدید دسته‌ای از قمریان پرواز و صدا می‌کنند غم و غصه‌‌ای عمومی ایجاد می‌شود. صدای قمری خبر بد و غم‌انگیز است و به گریه تشبیه شده و شنیدن آن را در خواب خوب ندانسته‌اند.


همچنین مشاهده کنید
سایت نامه نیوزروزنامه شرقروزنامه آرمان ملیروزنامه همشهریسایت دیدارنیوزسایت اینترآذخبرگزاری صدا و سیماسایت فراروسایت آفتاب نیوزسایت تابناک