دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

شاخ


  منوچهر مطیعی تهرانی
شاخ در حیوانات هم وجه تمیز نرینگی و مادگی است و هم وسیله دفاعی و کلاً برای حیوانات است نه انسان و چنانچه انسانی شاخ داشته باشد موجودی است غیر‌طبیعی. شاخ در آوردن هم امری است استثنائی و غیر‌معقول و به همین علت است که دروغ‌های بزرگ و غیر‌قابل‌باور را دروغ شاخ‌دار نامیده‌اند. دروغ شاخ‌دار یعنی دروغی که عقل سلیم نمی‌پذیرد یا انسان از شنید نش شاخ در می‌آورد. قبلاً نوشتم که خواب‌های ما نمی‌توانند با زندگی بیداری ما بی‌رابطه باشند لذا تمام تعابیر بر مبنای این رابطه به وجود آمده‌اند. با قبول این فرضیه چنانچه در خواب ببینیم که شاخ در آورده‌ایم نشان دو چیز می‌‌تواند باشد. یا کاری می‌کنیم که مورد طعن و تمسخر قرار می‌گیریم و انگشت‌نما می‌شویم و مردم درباره ما سخن خواهند گفت یا با حادثه‌ای برخورد می‌کنیم که به همان اندازه دروغ بزرگ ما را به حیرت و اعجاب وا‌می‌دارد. این منوط است به نوع کارهائی که در بیداری انجام می‌دهیم. حال اگر کسی در خواب ببیند که شاخ در آورده خودش با توجه به موقعیتی که دارد می‌تواند خواب خویش را جهت‌یابی کند. در دو حالت شاخ در خواب می‌بینیم. یا خودمان شاخ در آورده باشیم که تعبیرش را نوشتم یا به شکل و عنوان برخوردی با شاخ حیوانات داشته باشیم. اگر در خواب ببینیم که شاخ حیوانی را گرفته‌ایم دست به کاری می‌زنیم و خطر می‌کنیم. اهمیت کار با هیکل و اندازه و هیبت حیوان بستگی دارد. اگر بزی ضعیف باشد کار کوچک‌تر و بی‌اهمیت‌تر است و چنانچه یک کرگردن قوی هیکل و عظیم الجثه باشد کاری است بزرگ. اگر در خواب ببینیم که تعدادی شاخ حیوانات در خانه داریم و مثل موزه شکار، شاخ‌ها را به دیوار نصب کرده‌ایم نشان آن است که به خود مغرور می‌شویم و پیروزی‌های خویش رابه رخ دیگران می‌کشیم و این غروری است بیهوده. یکی از معبران معاصر می‌گفت ( اگر ببینید شاخ حیوانی را در جیب یا کشوی میز خویش نهاده‌اید یکی از فرزندانتان نافرمانی می‌کند. خواب شما می‌گوید که با یکی از فرزندانتان اختلاف می‌یابید یا او سبب بروز دردسر برای شما می‌شود.) اگر در خواب ببینید که شاخ حیوانی را گرفتید و شکستید بر دشمن پیروز می‌شوید و اگر موفق نشدید و دچار هراس شدید شکست می‌خورید. اگر گریختید زیان می‌بینید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایر منابعروزنامه توسعه ایرانیروزنامه رسالتسایت ورزش سهخبرگزاری برناسایت مجله شبکهروزنامه دنیای اقتصادخبرگزاری یورونیوزسایت عصرایرانروزنامه خراسان