سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

فرمود مرا سجده‌ی خویش آن بت رعنا


فرمود مرا سجده‌ی خویش آن بت رعنا    در سجده فتادم که سمعنا واطعنا
ما دخل به خود در می‌دیدار نگردیم    ما حل له شارعنا فیه شرعنا
بودیم ز ذرات به خورشید رخش نی    الفرع رئینا والی الاصل رجعنا
روزی که دل از عین تعلق به تو بستیم    من غیرک یاقرة عینی و قطعنا
در زاریم از ضعف عمل پیش تو صد ره    ضعف الفرغ الاکبر و یارب فزعنا
در دار شفایت مرضی دفع نکردیم    لکن کسل الروح من الروح و قعنا
گر محتشم از غم علم عین نگون کرد    انا علم البهجة بالهم رفعنا
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

سایت ارانیکوروزنامه سازندگیروزنامه ایرانسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24