جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
مجله ویستا

ما به عهدت خانه‌ی دل از طرب پرداختیم


ما به عهدت خانه‌ی دل از طرب پرداختیم    در به روی خوش دلی بستیم و باغم ساختیم
سایه‌پرور ساخت صد مجنون صحراگرد را    رایتی کاندر بیابان جنون افراختیم
خشک بر جا ماند رخش فارس گردون چو ما    توسن جرات به میدان محبت تاختیم
عشق او ما را گرفت از چنگ دیگر دلبران    تن برون بردیم ازین میدان ولی جان باختیم
گر توکل را درین دریاست دخل ناخدا    بادبان برکش که ما کشتی در آب انداختیم
تا محک فرسا نشد نقد محبت یک به یک    ما زر ناقص عیار خویش را نشناختیم
محتشم بهر چراغ افروزی در راه وصل    هرزه مغز استخوان خویش را بگداختیم


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری تسنیمسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت مشرقسایت دیدارنیوزروزنامه فرهیختگانروزنامه شرقخبرگزاری مهرخبرگزاری صدا و سیماسایت ورزش سه