شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

صوفیانیم آمده در کوی تو


صوفیانیم آمده در کوی تو    شیء لله از جمال روی تو
از عطش ابریق‌ها آورده‌ایم    کب خوبی نیست جز در جوی تو
هابده چیزی به درویشان خویش    ای همیشه لطف و رحمت خوی تو
حسن یوسف قوت جان شد سال قحط    آمدیم از قحط ما هم سوی تو
صوفیان را باز حلوا آرزو است    از لب حلوایی دلجوی تو
ولوله در خانقاه افتاد دوش    مشک پر شد خانقاه از بوی تو
دست بگشا جانب زنبیل ما    آفرین بر دست و بر بازوی تو
شمس تبریزی تویی خوان کرم    سیر شد کون و مکان از طوی تو


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع