شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

بیهوده چه شینید اگر مرد مصافید


بیهوده چه شینید اگر مرد مصافید    خیزید همی گرد در دوست طوافید
از جانب خود هر دو جهان هیچ مجویید    جز جانب معشوق اگر صوفی صافید
چون مایه همی در پی یک سود بدادید    آنگاه کنم حکم که در صرف صرافید
تا بر نکنید جان و دل از غیر دلارام    دعوی مکنید صفوت و بیهوده ملافید
دارید سرای طایفه دستی بهم آرید    ورنه سرتان دادم خیزید معافید

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جمهوری اسلامیروزنامه ایرانسایت مجله شبکهروزنامه همدلیروزنامه اعتمادسایت ورزش سهسایت پارسینهسایت ارانیکوخبرگزاری ایلناروزنامه همشهری