پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

یک دم به مراعات دلم گرم نداری


یک دم به مراعات دلم گرم نداری    یک ذره مرا حرمت و آزرم نداری
من دوست ندارم که ترا دوست ندارم    تو شرم نداری که ز من شرم نداری
این مرکب بیداد تو توسن چو دل تست    وانرا چو بر خویش چرا نرم نداری
در دفتر تندی و درشتی که همانا    یک سوره برآید که تو آن برم نداری
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

پخش موکت عمده

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل