دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
صادق خرازیفرانسهوارداتمشهدعبدالناصر همتیدولتژاپنتهرانکاظم جلالیپاکستان
مجله ویستا

زهی کرشمه‌ی تو را سرمه‌سای چشم سیاه


زهی کرشمه‌ی تو را سرمه‌سای چشم سیاه    دو عالمت نگرستن بهای چشم سیاه
دو حاجب تو کمین گاه لشگر فتنه    سپرده‌اند به آن گوشه‌های چشم سیاه
هزار چشم چو نرگس نهاده‌اند بتان    که بنگری و شوندت فدای چشم سیاه
ز خواب بستن من آزمود قدرت خویش    چو شد به غمزه و شوندت فدای چشم سیاه
جلای چهره روز سفید گردد اگر    برآفتاب گمارد بلای چشم سیاه
ستاده چشم برایمانم آن که داده مدام    ز خوان نامه سفیدان غذای چشم سیاه
هزارخانه سیه ساز در کمین دارد    برای محتشم آن مه ورای چشم سیاه
دو چشم محتشم از اشک سرخ گشت سفید    ز بهر چهره‌ی گلگون برای چشم سیاه

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانسایت آفتاب نیوزخبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزروزنامه سازندگیروزنامه شهروندروزنامه دنیای اقتصادروزنامه ابتکارروزنامه اعتمادسایت فرارو