دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

جانا به کمال صورتی‌ای


جانا به کمال صورتی‌ای    در حسن و جمال آیتی‌ای
وصف رخ تو چگونه گویم    می‌دان که به رخ قیامتی‌ای
با وصل تو ملک جم نخواهم    زیرا که تو به ز ملکتی‌ای
انصاف اگر دهیم جانا    آراسته خوب صورتی‌ای
گفتی که تراام انوری باش    لیکن چه کنم که ساعتی‌ای
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت دیدارنیوزروزنامه سازندگیروزنامه تعادلسایت خبرآنلاینسایت ورزش سه