یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم


کار مرا چو او کند کار دگر چرا کنم    چونک چشیدم از لبش یاد شکر چرا کنم
از گلزار چون روم جانب خار چون شوم    از پی شب چو مرغ شب ترک سحر چرا کنم
باده اگر چه می خورم عقل نرفت از سرم    مجلس چون بهشت را زیر و زبر چرا کنم
چونک کمر ببسته‌ام بهر چنان قمررخی    از پی هر ستاره گو ترک قمر چرا کنم
بر سر چرخ هفتمین نام زمین چرا برم    غیرت هر فرشته‌ام ذکر بشر چرا کنم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

سایت سخت‌افزارمگسایت رویداد 24سایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوخبرگزاری ایلنا