یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

نشاید که خوبان به صحرا روند


نشاید که خوبان به صحرا روند    همه کس شناسند و هر جا روند
حلالست رفتن به صحرا ولیک    نه انصاف باشد که بی ما روند
نباید دل از دست مردم ربود    چو خواهند جایی که تنها روند
که بپسندد از باغبانان گل    که از بانگ بلبل به سودا روند
برآرند فریاد عشق از ختا    گر این شوخ چشمان به یغما روند
همه سروها را بباید خمید    که در پای آن سروبالا روند
بسا هوشمندا که در کوی عشق    چو من عاقل آیند و شیدا روند
بسازیم بر آسمان سلمی    اگر شاهدان بر ثریا روند
نه سعدی در این گل فرورفت و بس    که آنان که بر روی دریا روند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت شفقناسایت ورزش سهخبرگزاری ایسناخبرگزاری یورونیوزروزنامه تعادل