سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
مجله ویستا

شته


  منوچهر مطیعی تهرانی
شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که درختان بارداری که متعلق به شما هستند شته‌زده زیان می‌بینید و اهمیت و شدت و ضعف زیان بستگی به این دارد که ببینید شته کجای درخت را مورد تهاجم قرار داده. اگر شته به ساقه درخت آسیب رسانده باشد زیان شما بنیادی و کلی است و اگر فقط به میوه‌ها حمله کرده باشد ضرر مختصری را تحمل خواهید کرد که قابل جبران است. اگر در خواب ببنید که همه باغ و نهال‌های متعلق به شما را شته زده دچار خسارت می‌شوید و این اشاره‌ای است به رفتار و اعمال شما در بیداری که درست نیست. اگر ببینید شته‌ای که به درخت است به بدن شما نیز راه یافته خوب نیست و از یک بیماری خبر می‌دهد. اگر در خواب ببینید که شته درختان را زده اما باغ و درختان به شما تعلق ندارد غم‌زده و ملول می‌شوید اما اگر درختان متعلق به شما باشد همان‌طور که گفتم زیان می‌بینید. اگر دیدید که شته به چوب خشک‌زده کسانی هستند که می‌خواهند مرده‌ای را بدنام کنند یا اشخاصی می‌خواهند به مال و دارائی کسی که دستش از این جهان کوتاه است تجاوز و تطاول کنند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت عصرایرانروزنامه آفتاب یزدوبگردیسایت ورزش سهسایت الفسایت دیدارنیوزخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری برناخبرگزاری یورونیوزروزنامه آرمان ملی