چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

نهال گلشن دل نخل نو رسیده‌ی اوست


نهال گلشن دل نخل نو رسیده‌ی اوست    بهار عالم جان خط نودمیده‌ی اوست
ز چشم او به نگه کردنی گرفتارم    که از نهفته نگه‌های برگزیده‌ی اوست
ز شیوه‌های خدا آفرین او پیداست    هزار شیوه‌ی نیکو که آفریده اوست
به دست تنگ قبائی دلم گرفتار است    که هر که راست دلی حبیب جان دریده‌ی است
ازو کشنده تر است آن سیاه نا پروا    که چشم باده کش سرمه‌ی ناکشیده‌ی اوست
چو میروی پی صیدی هزار گونه شتاب    نهفته در حرکت‌های آرمیده‌ی اوست
به باغ او نروی ای طمع به گل چیدن    که زیب گلشن خوبی گل نچیده‌ی اوست
محل یار فروشی فغان که یاد نکرد    ز محتشم که غلام درم خریده‌ی اوست


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شرقسایت مشرقخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری بازاروبگردیسایت دیپلماسی ایرانیسایت مجله شبکهسایت زومیتروزنامه آرمان ملیروزنامه شهروند