پنجشنبه, ۳ اسفند, ۱۴۰۲ / 22 February, 2024
مجله ویستا

گرد آن خانه بگردم که در او خلوت تست


گرد آن خانه بگردم که در او خلوت تست    سگ طالع شومش کیست که همصحبت تست
چشم ما را نرسد بیشتر از بام و دری    ای خوشا دولت آن دیده که برطلعت تست
وه چه بامست که جاروب کشش دیده‌ی من    جان من بنده‌ی آن پای که در خدمت تست
همه بر باده‌ی رشکیست که در جام منست    قهقه شیشه که در انجمن عشرت تست
رخصت مجلس و بر وصل تغافل ای شوخ    این زیاد از تو و از حوصله طاقت تست
هجر بگزیدنت از وصل دلا وضع تو نیست    اختراعیست که خود کرده و این بدعت تست
وحشی از تست که ما نیز به بیرون دریم    مانعی نیست، اگر هست همین دهشت تست


همچنین مشاهده کنید

سایت تاپ نازسایت تابناکسایت خبرآنلاینروزنامه شهروندروزنامه شرقسایت اقتصاد 24سایت مجله شبکهروزنامه دنیای اقتصادسایت عصرایرانروزنامه ایران