جمعه, ۲۸ مرداد, ۱۴۰۱ / 19 August, 2022
مجله ویستا

تا چند به غمخانه‌ی حسرت بنشینم


تا چند به غمخانه‌ی حسرت بنشینم    وقتست که با یار به عشرت بنشینم
بی طاقتیم در ره او می‌رود از حد    کو صبر که در گوشه‌ی طاقت بنشینم
تا چند روم از پی او بند کنیدم    باشد که زمانی به فراغت بنشینم
داغ تو مرا شمع صفت سوخت کجایی    مگذار که با اشک ندامت بنشینم
پامال شدم چند چو وحشی به ره غم    از دست تو بر خاک مذلت بنشینم


همچنین مشاهده کنید

سایر منابعسایت اقتصادآنلاینسایت تابناکخبرگزاری ایرناروزنامه شهروندروزنامه شرقسایت ورزش سهسایت انتخابخبرگزاری فارسروزنامه توسعه ایرانی