شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

تو آفت عقل و جان و دینی


تو آفت عقل و جان و دینی    تو رشک پری و حور عینی
تا چشم تو روی تو نبیند    تو نیز چو خویشتن نبینی
ای در دل و جان من نشسته    یک جال دو جای چون نشینی
سروی و مهی عجایب تو    نه بر فلک و نه بر زمینی
بی روی تو عقل من نه خوبست    در خاتم عقل من نگینی
بر مهر تو دل نهاد نتوان    تو اسب فراق کرده زینی
گه یار قدیم را برانی    گه یار نوآمده گزینی
این جور و جفات نه کنونست    دیریست بتا که تو چنینی
ای بوقلمون کیش و دینم    گه کفر منی و گاه دینی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتخبرگزاری اسپوتنیکسایت نامه نیوزسایت ورزش سهسایت فراروسایت خبر ورزشیخبرگزاری ایرناسایت پارسینهخبرگزاری فارسسایت خبرآنلاین