یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020

مجله ویستا

تا معتکف راه خرابات نگردی


تا معتکف راه خرابات نگردی    شایسته‌ی ارباب کرامات نگردی
از بند علایق نشود نفس تو آزاد    تا بنده‌ی رندان خرابات نگردی
در راه حقیقت نشوی قبله‌ی احرار    تا قدوه‌ی اصحاب لباسات نگردی
تا خدمت رندان نگزینی به دل و جان    شایسته‌ی سکان سماوات نگردی
تا در صف اول نشوی فاتحه‌ی «قل»    اندر صف ثانی چو تحیات نگردی
شه پیل نبینی به مراد دل معشوق    تا در کف عشق شه او مات نگردی
تا نیست نگردی چو سنایی ز علایق    نزد فضلا عین مباهات نگردی
محکم نشود دست تو در دامن تحقیق    تا سوخته راه ملامات نگردی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرروزنامه فرهیختگانخبرگزاری یورونیوزروزنامه دنیای اقتصادسایت انتخابسایت فراروسایت شفقناسایت مشرقسایت دیدارنیوزسایت مجله شبکه