چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
مجله ویستا

آنک جانش داده‌ای آن را مکش


آنک جانش داده‌ای آن را مکش    ور ندادی نقش بی‌جان را مکش
آن دو زلف کافر خود را بگو    کای یگانه اهل ایمان را مکش
آفتابا روی خود جلوه مکن    چند روزی ماه تابان را مکش
چون تو سیمرغی به قاف ذوالجلال    بازگرد و جمله مرغان را مکش
در میان خون هر مسکین مرو    جز قباد و شاه خاقان را مکش
گر مرا دربان عشقت بار داد    از سر غیرت تو دربان را مکش
گر فضولم من که مهمان توام    شرط نبود هیچ مهمان را مکش
مست میدانم ز می‌دانم خراب    شیشه مشکن مست میدان را مکش
شمس تبریزی تویی سلطان من    بازگشتم باز سلطان را مکش

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاسایت همشهری‌آنلاینروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینروزنامه همدلیسایت دیپلماسی ایرانی