دوشنبه, ۳ آذر, ۱۳۹۹ / 23 November, 2020
مجله ویستا

بیل


  منوچهر مطیعی تهرانی
بیل وسیله‌ای است که برای انجام کارهایی به کار گرفته می‌شود که نمی‌توان با دست عمل کرد و به آن سر و صورت داد به این علت می‌تواند سمبول خادم باشد لیکن نفاق او ثابت نمی‌شود. هر کسی که در انجام کارهای روزانه به شما کمک می‌کند و شما احساس می‌کنید که بدون وجود او بسیاری از امور شما مختل می‌ماند می‌تواند به صورت بیل در خواب‌های ما شکل بگیرد. چنانچه در خواب بیلی نو با دسته‌ای محکم دیدید که احساس کردید به خودتان تعلق دارد و کسی را به کمک می‌گیرید که قدرتمند و تواناست و چابک و کارآمد اما اگر این بیل دسته‌ای کوتاه و کهنه و فرسوده داشت و خودش نیز زنگ زده بود معین و یاور شما هرکس هست آزردگی و کدورت دارد. گرفتن بیل، گرفتن کمک از دیگران است و دادن بیل یاری رساندن.


همچنین مشاهده کنید
سایت ارانیکوروزنامه آفتاب یزدسایت نامه نیوزسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینروزنامه شرقسایت انصاف نیوزسایت عصرایرانروزنامه جام جمسایت اقتصادنیوز