شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی


در رخ عشق نگر تا به صفت مرد شوی    نزد سردان منشین کز دمشان سرد شوی
از رخ عشق بجو چیز دگر جز صورت    کار آن است که با عشق تو هم درد شوی
چون کلوخی به صفت تو به هوا برنپری    به هوا برشوی ار بشکنی و گرد شوی
تو اگر نشکنی آن کت به سرشت او شکند    چونک مرگت شکند کی گهر فرد شوی
برگ چون زرد شود بیخ ترش سبز کند    تو چرا قانعی از عشق کز او زرد شوی


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع