پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

هم مصلحت نبینی رویی به ما نمودن


هم مصلحت نبینی رویی به ما نمودن    زایینه‌ی دل ما زنگار غم زدودن
زانجا که روی کارست خورشید آسمان را    با روی تو چه رویست جز بندگی نمودن
بر چیست این تکبر وین را همی چه خوانند    آخر دلت نگیرد زین خویشتن ستودن
در دولت تو آخر ما را شبی بباید    زلف کژت بسودن قول خوشت شنودن
احسنت والله الحق داری رخان زیبا    کردم ترا مسلم در جمله دل ربودن
گفتی که خون و جانت ما را مباح باشد    فرمان تراست آری نتوان برین فزودن
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش آهن آلات ساختمانی با تضمین قیمت و کیفیت

روزنامه همشهریسایت انتخابسایت نامه نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت زومیت