شنبه, ۲۷ مهر, ۱۳۹۸ / 19 October, 2019
مجله ویستا

شفتالو


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران درباره شفتالو زیاد ننوشته‌اند زیرا میوه چندان مطلوبی نیست و در رویاهای ما نیز خوب تعبیر نشده. کلاً شفتالو را خوب نمی‌دانند به‌خصوص اگر زرد یا گندیده و بسیار نرم باشد (بین نرم‌بودن رسیدگی و نرم‌بودن گندیدگی فرق است) معبران برای شفتالو گاه تعبیر آلو نوشته‌اند و زمانی تعبیری را که برای هلو قائل هستند ذکر کرده‌اند. شفتالو اگر زرد باشد از بیماری و رنجوری خبر می‌دهد و اگر ترش باشد همین تعبیر را دارد و اگر گندیده باشد باز هم غم و رنج ناشی از فرسودگی و شکست و ناکامی است. برخی از میوه‌ها هستند که ما دوست داریم و دسته‌ای هم هستند که دوست نداریم علت خاصی ندارد. کسانی هستند که حتی شلغم را از سیب و گلابی بیشتر می‌پسندند و می‌خورند اما این که کدام میوه را دوست داریم یا نداریم در خواب‌های ما مؤثر هستند و معبران با تجربه از بینندگان خواب‌ها می‌پرسند و بعد تعبیر می‌گویند. کسی که شفتالو را دوست دارد و در خواب این میوه را ببیند تعبیرش با کسی که شفتالو را دوست ندارد متفاوت می‌شود. تعابیری که نوشته می‌شود برای کسانی است که به این میوه بی‌تفاوت هستند. کلاً شفتالو میوه خوبی در خواب‌های ما نیست اما امام جعفر صادق علیه‌السلام آن را (صلت) تعبیر کرده‌اند. صلت یعنی پولی که به کسی بدهند و آن پول جنبه مزد و پاداش نداشته باشد. در این‌ صورت اگر کسی شفتالو به شما داد پولی به‌عنوان صله نصیب شما می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایلناسایت خبرآنلاینروزنامه ایرانروزنامه توسعه ایرانیسایت انتخاب