یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
مجله ویستا

گفتار اندر ملاطفت با دشمن از روی عاقبت اندیشی


چو شمشیر پیکار برداشتی    نگه دار پنهان ره آشتی
که لشکر کشوفان مغفر شکاف    نهان صلح جستند و پیدا مصاف
دل مرد میدان نهانی بجوی    که باشد که در پایت افتد چو گوی
چو سالاری از دشمن افتد به چنگ    به کشتن برش کرد باید درنگ
که افتد کز این نیمه هم سروری    بماند گرفتار در چنبری
اگر کشتی این بندی ریش را    نبینی دگر بندی خویش را
نترسد که دورانش بندی کند    که بر بندیان زورمندی کند؟
کسی بندیان را بود دستگیر    که خود بوده باشد به بندی اسیر
اگر سرنهد بر خطت سروری    چو نیکش بداری، نهد دیگری
اگر خفیه ده دل بدست آوری    از آن به که صدره شبیخون بری
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت عصرایرانسایت رویداد 24روزنامه همشهریروزنامه دنیای اقتصادسایت سخت‌افزارمگ