یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را


ساقیا می ده که جز می نشکند پرهیز را    تا زمانی کم کنم این زهد رنگ آمیز را
ملکت آل بنی آدم ندارد قیمتی    خاک ره باید شمردن دولت پرویز را
دین زردشتی و آیین قلندر چند چند    توشه باید ساختن مر راه جان آویز را
هر چه اسبابست آتش در زن و خرم نشین    بدره‌ی ناداشتی به روز رستاخیز را
زاهدان و مصلحان مر نزهت فردوس را    وین گروه لاابالی جان عشق‌انگیز را
ساقیا زنجیر مشکین را ز مه بردار زود    بر رخ زردم نه آن یاقوت شکر ریز را

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت دیدارنیوزسایت ارانیکوروزنامه اعتمادسایت عصرایرانروزنامه جام جمروزنامه فرهیختگانخبرگزاری صدا و سیماروزنامه تعادلروزنامه خراسانروزنامه ابتکار