سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

غریب و عاشقم بر من نظر کن


غریب و عاشقم بر من نظر کن    به نزد عاشقان یک شب گذر کن
ببین آن روی زرد و چشم گریان    ز بد عهدی دل خود را خبر کن
ترا رخصت که داد ای مهر پرور    که جان عاشقان زیر و زبر کن
نه بس کاریست کشتن عاشقان را    برو فرمان بر و کار دگر کن
سنایی رفت و با خود برد هجران    تو نامش عاشق خسته جگر کن
ولیکن چون سحرگاهان بنالد    ز آه او سحرگاهان حذر کن

همچنین مشاهده کنیدوبگردیسایت ارانیکوخبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت آفتاب نیوزروزنامه تعادلسایت دیپلماسی ایرانیسایت عصرایرانسایت زومیتسایت خبرآنلاین