چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

صبر در جور و جفای تو غلط بود غلط


صبر در جور و جفای تو غلط بود غلط    تکیه برعهد و وفای تو غلط بود غلط
پیش ابروی کجت سجده خطا بود خطا    سر نهادن به رضای تو غلط بود غلط
با تو شطرنج هوس چیدن و بودن ز غرور    ایمن از مغلطهای تو غلط بود غلط
دردبر درد خود افزودن و صابر بودن    به تمنای دوای تو غلط بود غلط
چون بناشادیم ای شوخ بلا بودی شاد    شادبودن به بلای تو غلط بود غلط
بود چون رای تو آزار من از بهر رقیب    دیدن آزار برای تو غلط بود غلط
محتشم حسرت پابوس تو چون برد به خاک    جانفشانیش به پای تو غلط بود غلط

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت فراروخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایرناسایت تابناکسایر منابع