پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

دل باز به عاشقی درافکندم


دل باز به عاشقی درافکندم    برداد به باد عهد و سوگندم
پیوست به عشق تا دگرباره    ببرید ز خاص و عام پیوندم
برکند به دست عشوه از بیخم    تا بیخ صلاح و توبه برکندم
پندم بدهد همی شود در سر    این بار که نیک نیک دربندم
چون بسته‌ی بند عاشقی باشم    کی سود کند نصیحت و پندم
از مرهم وصل فارغم زیرا    کز یار به درد هجر خرسندم
آخر شب هجر بگذرد بر من    گر بگذارند روزکی چندم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S7300,400,1200,1500 | درایو |کنتاکتور | …

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل