یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

جز سر پیوند آن نگار ندارم


جز سر پیوند آن نگار ندارم    گرچه ازو جز دل فکار ندارم
هر نفسم یاد اوست گرچه ازو من    جز نفس سرد یادگار ندارم
شاد بدانم که در فراق جمالش    جز غم او هیچ غمگسار ندارم
زان نشوم رنجه از جفاش که در عشق    سیرت عشاق روزگار ندارم
وز غم هجران او به کاستن تن    هیچ غم دیگر اعتبار ندارم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور صنعتی/TV/تلویزیون

سایت همشهری‌آنلاینسایت سخت‌افزارمگخبرگزاری ایرناروزنامه خراسانسایت دیپلماسی ایرانی