پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مجله ویستا

رمال


  منوچهر مطیعی تهرانی
رمال مردی است فریب‌کار و دروغگو که شما را به راه گناه و خطا می‌کشاند. چنانچه در خواب رمالی را دیدید گول می‌خورید و در پایان به غم و اندوه گرفتار می‌شوید. اگر دیدید خودتان رمال شده‌اید کاری زشت مرتکب می‌شوید که خیر دنیا و آخرت ندارد و مردم شما را شماتت می‌کنند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت همشهری‌آنلاینسایت فراروسایت پارسینهروزنامه ایرانخبرگزاری تسنیمروزنامه جام جمخبرگزاری ایرناروزنامه فرهیختگانخبرگزاری اسپوتنیکسایت رویداد 24