سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

جریمه


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب ببینید که جریمه شده‌اید پاداش می‌گیرید یا خبری خوش و سرور انگیز دریافت می‌کنید. هر قدر جریمه بیشتر باشد و بیشتر شما را بر سر خشم آورد بهتر است چون مزد و پاداشی که می‌گیرید بیشتر خواهد بود. چنانچه در خواب ببینید رانندگی می‌کنید و افسر پلیس شما را متوقف می‌نماید و قبض جریمه می‌نویسد خوب است زیرا خواب شما خبر می‌دهد که کسی به شما پاداش می‌دهد و سودی عایدتان می‌گردد یا خبری خوش به شما می‌رسد که سرور می‌آفریند. چنانچه کارگر یا کارمند هستید و در خواب دیدید که شما را جریمه کرده‌اند که کار اضافی بکنید همین تاویل هست و هیچ ناراحت نباشید زیرا خوابی است نیکو و امید دهنده. تاوان دادن نیز تقریبا همین تعبیر را دارد و اگر در خواب ببینید چیزی را معدوم کرده و مجبور شده‌اید تاوان بدهید سودی عاید شما می‌شود اما تاوان گرفتن این معنی را ندارد و برعکس است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناروزنامه شهروندروزنامه فرهیختگانسایت نامه نیوزروزنامه سازندگیخبرگزاری تسنیمسایت همشهری‌آنلاینسایت شفقناروزنامه تعادلسایت اعتماد آنلاین