دوشنبه, ۲۴ تیر, ۱۳۹۸ / 15 July, 2019
مجله ویستا

نخواهم از جمال عالم آشوبت نقاب افتد


نخواهم از جمال عالم آشوبت نقاب افتد    که من دیوانه گردم بازو خلقی در عذاب افتد
ز بس لطف من و اندام زیبایت عجب دارم    که دیبا گر بپوشی سایه‌ات بر آفتاب افتد
اگر در خواب بینم پیرهن را بر تنت پیچان    تنم از رشگ آن بر بستر اندر پیچ و تاب افتد
غنود آن نرگس و شد بر طرف غوغا ز هر گوشه    ز بد مستی که بزم آراید و ناگه به خواب افتد
چسان پنهان کنم از همنشینان مهر مه‌روئی    که چون نامش برآید جان من در اضطراب افتد
ز هجر افتادم از دریوزه وصلش چو گمراهی    که جوید آب و با چندین مشقت در سراب افتد
ندارد محتشم تاب نظر هنگام لطف او    معاذالله اگر بر من نگاهش از عتاب افتد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت الفسایت خبرآنلاینروزنامه تعادلروزنامه خراسانسایت دیدارنیوز