سه شنبه, ۸ مهر, ۱۳۹۹ / 29 September, 2020
مجله ویستا

ای گل امروز اداهای تو بی‌چیزی نیست


ای گل امروز اداهای تو بی‌چیزی نیست    خنده‌ی وسوسه‌ی فرمای تو بی‌چیزی نیست
می‌زند غیر در صلح به من چیزی هست    و اندرین باب تقاضای تو بی چیزی نیست
میدهی پهلوی خاصان به اشارت جایم    این خصوصیت بیجای تو بی‌چیزی نیست
من خود ای شوخ گنه کارم و مستوجب قهر    با من امروز مدارای تو بی‌چیزی نیست
فاش در کشتن من گرچه نمی‌گوئی هیچ    جنبش لعل شکرخای تو بی‌چیزی نیست
رنگ آشفتگی از روی تو گر نیست عیان    پیچش زلف سمن سای تو بی‌چیزی نیست
محتشم زان ستم اندیش حذر کن که امروز    اضطراب دل شیدای تو بی‌چیزی نیست


همچنین مشاهده کنید
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه شهروندسایت دیدارنیوزسایت فرادیدروزنامه جام جمسایت دیپلماسی ایرانیسایت عصرایرانروزنامه ایرانروزنامه همشهریخبرگزاری اسپوتنیک