جمعه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۹ / 3 July, 2020
مجله ویستا

زدی به دست ارادت چو حلقه بر در دل


زدی به دست ارادت چو حلقه بر در دل    ز در درآ و ببین خانه‌ی مصور دل
در آرزوست مه خرگهی که بر گردون    منور از تو کند خانه‌ی مدور دل
دلم شکفت که از میل طبع خلوت دوست    سبب نزول تو شد خانه‌ی محقر دل
لب امید بلبیک محتشم بگشا    که یار بر سر لطفست و می‌زند در دل


همچنین مشاهده کنید
روزنامه تعادلسایت عصرایرانروزنامه اعتمادسایت نامه نیوزروزنامه شرقروزنامه همشهریخبرگزاری ایلناخبرگزاری مهرسایت دیپلماسی ایرانیسایت پارسینه