چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸ / 21 August, 2019
مجله ویستا

از سر کوی تو با صدگونه سودا می‌روم


از سر کوی تو با صدگونه سودا می‌روم    داغ بر جان بار بر دل خار در پا می‌روم
آن چه با جان من بدروز می‌کردی مدام    کی کنی امروز اگر دانی که فردا میروم
مژده‌ی تخفیف وحشت ده سگان خویش را    کز درت با یک جهان فریاد و غوغا می‌روم
می‌روم زین شهر و اهل شهر یک یک می‌کنند    زاری بر من که پنداری ز دنیا می‌روم
دشت تفتان‌تر ز صحرای قیامت می‌شود    با تف دل چون من مجنون به صحرا می‌روم
در لباس منع رفتن بس کن ای جادوزبان    این تقاضاها که من خود بی‌تقاضا می‌روم
محتشم از بس پشیمانی به آن سرو روان    حرف رفتن سر به سر می‌گویم اما می‌روم

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرهاسایت همشهری‌آنلاینروزنامه دنیای اقتصادسایت اعتماد آنلاینروزنامه همدلیسایت دیپلماسی ایرانی