دوشنبه, ۳ تیر, ۱۳۹۸ / 24 June, 2019
مجله ویستا

کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند


کسی که روی تو بیند نگه به کس نکند    ز عشق سیر نباشد ز عیش بس نکند
در این روش که تویی پیش هر که بازآیی    گرش به تیغ زنی روی بازپس نکند
چنان به پای تو در مردن آرزومندم    که زندگانی خویشم چنان هوس نکند
به مدتی نفسی یاد دوستی نکنی    که یاد تو نتواند که یک نفس نکند
ندانمت که اجازت نوشت و فتوی داد    که خون خلق بریزی مکن که کس نکند
اگر نصیب نبخشی نظر دریغ مدار    شکرفروش چنین ظلم بر مگس نکند
بنال سعدی اگر عشق دوستان داری    که هیچ بلبل از این ناله در قفس نکند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایسناروزنامه خراسانسایت الفخبرگزاری تسنیم