جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

آب جمال جمله به جوی تو می‌رود


آب جمال جمله به جوی تو می‌رود    خورشید در جنیبت روی تو می‌رود
ای در رکاب زلف تو صد جان پیاده بیش    دل در رکاب روی نکوی تو می‌رود
هر روز هست بر سر کوی اجل دو عید    دردا از آنکه بر سر کوی تو می‌رود
هر دم هزار خرمن جان بیش می‌برد    بادی که در حمایت بوی تو می‌رود
جان خواهیم به بوسه و باز ایستی ز قول    چون کاین مضایقت همه سوی تو می‌رود
در خاک می‌نجویم جور زمانه را    با آنکه در زمانه ز خوی تو می‌رود
رنگی نماند انوری اندر رکوی وصل    وین رنگ هم ز جنس رکوی تو می‌رود
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر لپ تاپ

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب