سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
مجله ویستا

مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را


مرد بی حاصل نیابد یار با تحصیل را    جان ابراهیم باید عشق اسماعیل را
گر هزاران جان لبش را هدیه آرم گویدم    نزد عیسا تحفه چون آری همی انجیل را
زلف چون پرچین کند خواری نماید مشک را    غمزه چون بر هم زند قیمت فزاید نیل را
چون وصال یار نبود گو دل و جانم مباش    چون شه و فرزین نباشد خاک بر سر فیل را
از دو چشمش تیز گردد ساحری ابلیس را    وز لبانش کند گردد تیغ عزراییل را
گر چه زمزم را پدید آورد هم نامش به پای    او به مویی هم روان کرد از دو چشمم نیل را
جان و دل کردم فدای خاکپایش بهر آنک    از برای کعبه چاکر بود باید میل را
آب خورشید و مه اکنون برده شد کو بر فروخت    در خم زلف از برای عاشقان قندیل را
ای سنایی گر هوای خوبرویان می‌کنی    از نخستت ساخت باید دبه و زنبیل را

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمسایت دیدارنیوزسایت مجله شبکهسایت نامه نیوزسایت خبر ورزشیخبرگزاری یورونیوزروزنامه شهروندسایت آفتاب نیوزخبرگزاری برناسایت عصرایران