یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020

مجله ویستا

فریاد از آن دو چشمک جادوی دلفریب


فریاد از آن دو چشمک جادوی دلفریب    فریاد از آن دو کافر غازی با نهیب
این همبر دو ترکش دلگیر جان ستان    وان پیش دو شمامه‌ی کافور یا دو سیب
بردوش غایه کش او زهره می‌رود    چون کیقباد و قیصر پانصدش در رکیب
یوسف نبود هرگز چون او به نیکویی    چون سامری هزارش چاکر گه فریب
آسیب عاشقی و غم عشق و گمرهی    تا روی او بدید پس آن طرفه‌ها و زیب
غمخانه برگزید و ره عشق و گمرهی    هر روز می برآرد نوعی دگر ز جیب
بسترد و گفت چون که سنایی همه ز جهل    بنبشت در هوای غم عشق صد کتیب

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مجله شبکهسایت فراروسایت اعتماد آنلاینروزنامه اعتمادسایت پارسینهروزنامه جام جمسایت خبر ورزشیسایت دیدارنیوزسایت خبرآنلاینروزنامه فرهیختگان