پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

تا بر سپهر از زر انجم بود نشان


تا بر سپهر از زر انجم بود نشان    دست در نثار تو بادا درم فشان
این که در ترقی کار تو بس که هست    ذات تو را بهر سر مو صد نشان ز شان
بر صاف سلسبیل کشان طعنه میزنند    از دردجرعه کرمت چاشنی چشان
عدلت ز عدل کسری و کی می‌برد سبق    به ذلت ز بذل حاتم طی می‌دهد نشان
نطق سفیه گفت تو را بارگه نشین    دل بر دهن زدش که بگو پادشه نشان
از زر فشانی تو ره درگهت شده    ممتاز بر زمین چو بر افلاک کهکشان
زان عهد یاد باد که بی‌باده محتشم    میشد خوشان ز خوش دلی خدمت خوشان
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

خبرگزاری ایسناسایر منابعروزنامه همشهریروزنامه سازندگیروزنامه ایران