پنجشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۳۹۸ / 20 June, 2019
مجله ویستا

آرایش سیستم پمپ‌ها(۲)


  پمپ‌هاى بوستر
پمپ‌هاى بوستر حالت خاصى از کاربرد پمپ‌هاى سرى است که براى افزايش فشار در قسمتى از شبکه آبرسانى به‌کار مى‌رود. در طرح‌هاى آبيارى گاهى اوقات پستى و بلندى زمين ايجاب مى‌کند که فشار در يک يا چند لاترال از يک نقطه به بعد افزايش يابد. براى اينکار اگر کل فشار سيستم بالا برده شود هزينه زيادى در بر خواهد داشت. به‌جاى آن در هر نقطه که مورد لزوم باشد يک پمپ کوچک بوستر نصب مى‌شود تا فشار در پائين دست آن افزايش يابد.
  پمپ‌هاى موازى
اگر دو يا چند پمپ مستقيماً دبى خود را وارد يک لوله مشترک بنمايند در اين صورت گفته مى‌شود که اين پمپ‌ها به‌ صورت موازى قرار دارند. پمپ‌ها هنگامى به‌طور موازى نصب مى‌شوند که فشار توليد شده توسط پمپ کفايت نياز را بنمايد اما دبى به اندازه کافى نباشد. دراين صروت بسته به‌ مقدار دبى مورد نياز تعدادى پمپ به‌صورت موازى نصب مى‌شوند. در طرح‌هاى آبيارى نياز آبى پروژه بسته به تناوب زراعتى و فصل رشد گياهان متفاوت است بدين‌ترتيب مى‌بايست در زمان‌هاى مختلف دبى‌هاى مختلفى را براى پروژه تأمين کرد. در نظر گرفتن تعدادى پمپ که به‌طور موازى نصب شده باشند بهترين تمهيدى است که مى‌توان براى چنين مواردى در نظر گرفت تا در هر زمان بتوان با روش و خاموش کردن برخى از پمپ‌ها دبى لازم را تأمين کرد. اگر دو پمپ A و B به‌صورت موازى نصب شده باشند معادله‌هاى (۱۶)، (۱۷) و (۱۸) در مورد آنها صادق خواهد بود:
(معادله ۱۶): Hpara = HA = HB
(معادله ۱۷): Qpara = QA + QB
(معادله ۱۸): Ppara = PA + PB
راندمان کلى سيستم با در نظر گرفتن اينکه هر دو پمپ کار کنند عبارت است از:
(معادله ۱۴): Epara = Hpara(QA +QB) / 0.102(PA + PB)
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت عصرایرانخبرگزاری یورونیوزسایت خبرآنلاینروزنامه ابتکارسایت زومیت