سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

معشوقه به رنگ روزگارست


معشوقه به رنگ روزگارست    با گردش روزگار یارست
برگشت چو روزگار و آن نیز    نوعی ز جفای روزگارست
بس بوالعجب و بهانه‌جویست    بس کینه‌کش و ستیزه‌کارست
این محتشمیست با بزرگی    گر محتشم و بزرگوارست
بوسی ندهد مگر به جانی    آری همه خمر با خمارست
در باغ زمانه هیچ گل نیست    وان نیز که هست جفت خارست
ای دل منه از میان برون پای    هر چند که یار بر کنارست
امید مبر کز آنچه مردم    نومیدترست امیدوارست
هر چند شمار کار فردا    کاریست که آن نه در شمارست
بتوان دانست هر شب از عمر    آبستن صد هزار کارست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی و شناسایی ، مغناطیسی و هوشمند و کارت مایفر …

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران