سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

نگر: مگرد گر آن سر و سیم بر بگذشت؟


نگر: مگرد گر آن سر و سیم بر بگذشت؟    که: آب دیده‌ی نظارگان ز سر بگذشت
ز من چو زان رخ همچون قمر نشان پرسید    رسید بر فلکم آه و از قمر بگذشت
تو بخت بین که: نخفتم شبی جزین ساعت    که خفته بودم و دولت ز پیش در بگذشت
کدام پرده بماند درست و پوشیده؟    بدین طریق که آن ترک پرده در بگذشت
دگر به پند پدر گوش برنکرد کسی    که از مقابل او روی آن پسر بگذشت
مسافری، که به شهر آمد و بدید او را    ندیده‌ایم کز آن آستان در بگذشت
چو دید آن سر زلف دراز در کمرش    سرشک دیده‌ی خونریزم از کمر بگذشت
ز من بپرس گزند جراحت دل ریش    که چند نوبتم این ناوک از جگر بگذشت
چو اوحدی نشدش دل به هیچ نوع درست    هر آن شکسته که این تیرش از سپر بگذشت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزسایت عصرایرانسایت ورزش سهروزنامه شهروند