دوشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۹ / 21 September, 2020
مجله ویستا

ای طاعت تو بر همه‌ی کائنات فرض


ای طاعت تو بر همه‌ی کائنات فرض    ذکرت بر اهل صومعه و سومنات فرض
گر سجده‌ی بشر ملک از یک جهت نمود    آمد سجود تو ز جمیع جهات فرض
ای در درون صد شکر ستان برون فرست    چیزی که هست در همه‌ی گیتی زکات فرض
ای دل ز جامروز جفایش که در وفاست    ورزیدن تحمل و حلم و ثبات فرض
در وی مبین دلیر که ارباب عقل را    ضیط دل است لازم و حفظ حیات فرض
ای شیخ شکر کن تو کزین قد فارغی    شکر فراغتست بر اهل نجات فرض
بر محتشم که هست به یاد تو روز و شب    بی‌خورد و خواب نیست چو صوم و صلات فرض


همچنین مشاهده کنید
سایت خبر ورزشیخبرگزاری صدا و سیماسایت الفروزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزروزنامه ایرانسایت مجله شبکهخبرگزاری ایسناسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه شهروند