شنبه, ۲۶ مرداد, ۱۳۹۸ / 17 August, 2019
مجله ویستا

گفتم: ز درد عشق تو گشتم چنین به حال


گفتم: ز درد عشق تو گشتم چنین به حال    گفتا: منم دوای تو از درد من منال
گفتم: شبم چو سال شد از بار هجر تو    گفتا: به وصل روز کنم این شب چو سال
گفتم که: با تو نیست مجال حکایتی    گفتا: چو من رضا دهم آسان شود مجال
گفتم: دلم به وصل تو تعجیل می‌کند    گفتا: ز من به صبر توان یافتن وصال
گفتم: به شام روی تو دیدن مبارکست    گفتا که: بامداد مبارک ترم به فال
گفتم که: هیچ گوش نکردی به قول من    گفتا که: هیچ کار نیاید ز قیل و قال
گفتم که: ابروی تو نشان می‌دهد بعید    گفتا: نشان عید بود دیدن هلال
گفتم: چه دامها که تو داری ز بهر من!    گفتا که: دام من نه که زلفست و دانه خال؟
گفتم که: بوسه‌ای دوسه بر من حلال کن    گفتا که: بی‌بها نتواند شدن حلال
گفتم: ز مویه شد تن مسکین من چو موی    گفتا: ز ناله نیز بخواهی شدن چو نال
گفتم که: پایمال فراق توام چرا؟    گفتا: ازان سبب که نداری به دست مال
گفتم: ترا نیافت به شوخی کسی نظیر    گفتا: مرا ندید به خوبی کسی مثال
گفتم: سال من به جهان وصل روی تست    گفتا که: نیست ممکن ازین خوبتر سال
گفتم که: چاره نیست مرا در فراق تو    گفتا که: چاره‌ی تو شکیبست و احتمال
گفتم: شبی خیال تو نزدیک من رسید؟    گفت: اوحدی، به خواب توان دیدن این خیال
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت ارانیکوروزنامه ابتکارسایت تابناکسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری تسنیم