یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

دلبر من عین کمالست و بس


دلبر من عین کمالست و بس    چهره‌ی او اصل جمالست و بس
بر سر کوی غم او مرد را    هر چه نشانست و بالست و بس
در ره او جستن مقصود از او    هم به سر او که محالست و بس
از همه خوبی که بجویی ز دوست    بوسه ای از دوست حلالست و بس
چند همی پرسی دین تو چیست    دین من امروز سوالست و بس
نزد تو اقبال دوامست و عز    نزد من اقبال زوالست و بس
حالی یابم چو کنم یاد ازو    دین من آن ساعت حالست و بس
پرده منم پیش چو برخاستم    از پس آن پرده وصالست و بس

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


خبرگزاری ایسناروزنامه آرمان ملیسایت 55 آنلاینسایت زومیتروزنامه ایران